Geranium Joly Bee in Rosanne

Namenoma sem napisal najprej ime sorte, ki naj bi se ga uporabljalo kot sinonim za sorto Rosane. Čudovita rastlina skriva v svoji zgodovini zgodbo o patentih, moči velikih korporacij in boju vrtnarja z mlini na veter.

 

Zgodovina nastanka sorte Geranium Rosanne se prične še pred samim odkritjem sejanca  na vrtu gospe Rozanne Waterer. Zgodba sorte se začne z nakupom sadik G. wallichianum 'Buxton's Variety' v vrtnariji,  ki je znana po velikem izboru geranij. V istem letu je geranije za matičnjak in nadaljnje križanje nabavljal vrtnar Mark van Nort. Sedaj bom preskočil v leto 1990, ko je gospa Rozanne Waterer na svojem vrtu našla sejanec sorte  G. wallichianum 'Buxton's Variety'  in Geranium himalayense,  ter  prodala sadiko in patente zanjo  žlahtniteljski hiši Blooms of Bressingham v Angliji. Ta je sorto patentirala in zaščitila, ter jo poslala na tržišče leta 2000.

Tako kot gospa Rozanne je sejanec našel Mark van Noord (G. wallichianum 'Buxton's Variety'  in Geranium himalayense)  ga zaščitil in patentiral. Njegova sorta Jolly Bee je prišla na tržišče 2001. Za nadaljevanje zgodbe so pomembni še datumi pridobitve patentov  in sicer Rozanne je bila patentirana v Ameriki 18. februarja 1999, sorta Joly Bee pa manj kot leto kasneje 18 januarja 2000.

Že v samem začetku prodaje obeh sort, so se pojavili sumi,  da gre pri obeh sortah za popolnoma enako rastlino in da je lastnik sorte, ki je prišla na tržišče pozneje pač ukradel sorto in jo prijavil pod novim imenom.

Sam sem imel priliko videti obe sorti, ki sta rastli skupaj v matičnjaku, tako pri Mark van Noortu ,kot tudi pri Kramerju in res sta si bili zelo podobni. Barva cvetov je bila enaka, višina je bila enaka, cveteli sta obe enako bujno, torej vse lastnosti, ki jih najprej opazi vrtnar, rastlinoljubec  se med sortama niso razlikovale.  Podrobnejši pogled pa je razkril da je G. Joly Bee bolj gosta, ima več listov  in da so poganjki bolj zbiti.

Že tedaj me je Marko opozoril, da poteka obravnava glede obeh sort  in da nima kaj skrivati, saj je semenjak  Jolly Bee zrastel v njegovi vrtnariji  .

Sodni mlini so potem mleli in zadnja analiza DNK je potrdila, da  si  sorti med sabo minimalno razlikujejeta . Zaključek te analize je bil da sta si sorti SKORAJ v  vseh pomembnih lastnosti enaki in da med njima SKORAJ ni razlik. Ker je sorta Rozanne bila prej patentirana ji pripada prvenstvo . Sorta Joly Bee ni nova sorta in se je prenehala prodajati pod tem imenom 1 julija 2010.

Sodni stroški, ki so nastali v tem procesu gredo na breme tistega,  ki je pravdo zgubil in so znašali preko 200.000 evrov. Marko van Nord, ki je to plačal je zaradi tega skoraj izgubil vrtnarijo. Za tolažilno nagrado, pa mu je hiša Blooms of Bressingham, dovolila, da postane eden od proizvajalecev sadik sorte Rozanne.

Zaključek te rastlinske kriminalke(vsaj zame) je:

1.   Če želim informacije o rastlinah, križanjih, iskanju novih sort se bom obrnil na Marka, ki s svojimi križanci postavlja nova merila

2.   Če najdem čudovito novo sorto rastline se bom obrnil na Blooms of Bressingham, ki ima sposobne odvetnike in dovolj denarja za sodne postopke zaščite

Za vse tiste ki imajo radi krvomočnice pa predlagam da si nabavijo najnovejšo sorto  Geranium 'Sweet Heidy' ki ima čudovito velike cvetove in jo je našel Mark van Noord , ali pa Geranium sanguineum ´Elke´

Gorazd Mauer