r u

Rosmarinus officinalis ARP

LEGENDA ZNAKOV

 ⇞ drevo/tree

 ⇡ grm/shrub

♃  trajnica/perena

↝  pokrovna/

    groundcover

višina/height

širina/width

①  zelo suho   rastišče/very dry

②  suho rastišče

     dry

③ normalna vlaga 

    normal

④  vlažno /wet

⑤  stalna vlaga

    constant wet     

Ο sonce/sun

◐  polsonce/

     middle light

◒ zaščita opoldne

   midday shadow 

senca/shadow

 užitna rastlina

   eddible plant

čas cvetenja

    time of flower

  strupena rastlina

    poisonous

*rastlina ni   prezimna/NOT winterhard

rastlina je       pogojno prezimna

protect in winter

⁂⁂⁂rastlina je popolnoma prezimna /winterhard

 β privlači metulje in čebele/attract butterfly and bee

za rezanje

        for vase

⇞ drevo/tree

 ⇡ grm/shrub

♃  trajnica/perena

↝  pokrovna/

    groundcover

višina/height

širina/width

①  zelo suho   rastišče/very dry

②  suho rastišče

     dry

③ normalna vlaga 

    normal

④  vlažno /wet

⑤  stalna vlaga

    constant wet     

Ο sonce/sun

◐  polsonce/

     middle light

◒ zaščita opoldne

   midday shadow 

senca/shadow

 užitna rastlina

   eddible plant

čas cvetenja

    time of flower

  strupena rastlina

    poisonous

*rastlina ni   prezimna/NOT winterhard

rastlina je       pogojno prezimna

protect in winter

 ⁂⁂⁂rastlina je popolnoma prezimna /winterhard

 β privlači metulje in čebele/attract butterfly and bee

za rezanje

        for vase

⇞ drevo/tree

 ⇡ grm/shrub

♃  trajnica/perena

↝  pokrovna/

    groundcover

višina/height

širina/width

①  zelo suho   rastišče/very dry

②  suho rastišče

     dry

③ normalna vlaga 

    normal

④  vlažno /wet

⑤  stalna vlaga

    constant wet     

Ο sonce/sun

◐  polsonce/

     middle light

◒ zaščita opoldne

   midday shadow 

senca/shadow

 užitna rastlina

   eddible plant

čas cvetenja

    time of flower

  strupena rastlina

    poisonous

*rastlina ni   prezimna/NOT winterhard

rastlina je       pogojno prezimna

protect in winter

⁂⁂⁂rastlina je popolnoma prezimna /winterhard

 β privlači metulje in čebele/attract butterfly and bee

za rezanje

        for vase

⇡,↕ 80cm, ↔80cm, ①-③, Ο-◐, ☕, VII-IX, ⁂⁂⁂,β,  

Več o rastlini

 

 

Rosmarinus officinalis MARI

⇡, ↕ 80cm, ↔ 80cm, ①-③, Ο-◐, ☕, VII-IX, ⁂⁂⁂,  β,   

 Več o rastlini

 

 

Saurauia madrensis

⇡,↕ 200cm, ↔ 150cm,②-④,Ο-◐, , ,⁂-⁂⁂⁂,   

 

Sibbaldiopsis tridentata 'Nuuk

⇡,↝, ↕ 20cm, ↔ 40cm, ②-④Ο-◐, ◒, V-VI, ⁂⁂⁂, β, 

 Več o rastlini

 

Thuja occidentalis GOLDEN TUFFET

⇞, ↕ 100cm, ↔ 40cm,②-④, Ο--, ◒,⁂⁂⁂,  

Več o rastlini

Thuja occidentalis  HB FRANZ

⇞, ↕ 100cm, ↔ 40cm,②-④, Ο--, ◒,⁂⁂⁂,   

 Več o rastlini

 

Thuja occidentalis  KOBOLD

⇡, ↕ 80cm, ↔ 80cm,②-④, Ο-- ◒, ⁂⁂⁂,   

 Več o rastlini

 

 

Thuja occidentalis SIMON

⇡, ↕ 150cm, ↔ 60cm,②-④,◐ , ◒, ⁂⁂⁂,  

 Več o rastlini

 

Thuja occidentalis THALLER

⇡, ↕ 40cm, ↔ 80cm,②-④, Ο--, ◒,⁂⁂⁂,   

 Več o rastlini

 

 

Thuja occidentalis   VINCENT

⇡, ↕ 150cm, ↔  50cm, ②-④, Ο-◐, ⁂⁂⁂,   

  Več o rastlini

 

Thuja occidentalis   WHIPCORD

⇡,↕ 60cm ↔ 80cm,②-④, Ο-◐, ◒, ⁂⁂⁂,   

 Več o rastlini

 

 

Thujopsis dolebrata AURESCENS

⇞,  ↕ 400cm, ↔ 200cm,②-④, Ο-,⁂⁂⁂,   

 Več o rastlini

 

 Thujopsis dolebrata NANA

⇡,  ↕ 40cm ↔ 60cm, ②-④,◐- , ◒,⁂⁂⁂,   

 Več o rastlini

 

 

Torea nucifera

⇞, ↕ 300cm ↔ 200cm,②-④, ◐- ,☕, ⁂⁂⁂, 

 Več o rastlini

Ulmus parviflira Hokkaido(6l)

⇡, ↕ 40cm ↔ 30cm, ②-④, ◐-, ◒, ⁂⁂⁂,

Več o rastlini