Seme, zgradba ,zanimivosti o semenih

Na splošno bi lahko dejal, da je to osnovni način razmnoževanja rastlin. Rastline ga uporabljajo že miljone let in to zelo uspešno, brez vsakršne pomoči človeka in laboratorijskih čarovnij.

Setev je običajno zelo hiter in dostopen način za povečanje primerkov rastline. S setvijo se rastline zavarujejo pred zunanjimi vplivi, ki lahko vplivajo na populacijo, zasedejo večji areal(površino) , ohranjajo svojo gensko bazo in z naklučnimi spremembami genskega materiala poskrbijo za preživetje. S semenom, se tako prenašajo dedne lastnosti rodu in vrste ne pa tudi lastnosti sorte.Ta, zadnja trditev, velja za seme nabrano v naravi in ki je bilo oprašeno naključno brez pomoči človeka. Pri načrtnem opraševanju, kjer dejavno sodeluje človek, pa lahko seme prenaša tudi dedne lastnosti sorte.V praksi to pomeni, da seme jabolka(Malus domestica), sorta Jonatan pri setvi,

da množico potomcev, ki vsi spadajo v rod in vrsto jabolka(Malus domestica), sortne značilnosti pa so različne in običajno prav nič podobne izhodiščni sorti(Jonatan) Med sabo se ločijo po okusu, velikosti,obarvanosti, višini rasti,času cvetenja… Pisana množica potomcev ne pomeni, da so rastline slabe ali manjvredne s stališča narave.Večja različnost, pač pomen, da se bodo v določenem okolju ali podnebju ohranili vsaj nekateri.Nekateri, tako nastali križanci, bodo tudi imeli boljši okus,barvo ,odpornost na bolezni, torej bodo po teh(človeških) lastnostih boljši, kot začetna sorta.Odbira teh rastlin, ki so nastale s naključno oprašitvijo in njihova nadaljna vzgoja se imenuje selekcija(odbir) in se je človek poslužuje že tisočletja(žita,vinska trta..)V kolikor pa človek načrtno oprašuje rastline z točno določenimi tipi posamezne vrste je lahko tako pridobljeno seme po lastnostih zaradi katerih je bilo izvršeno križanje med sabo enako. Primer so enoletnice , zelenjavnice,žita. Pri setvi tako pridobljenega semena so potomci izenačeni čeprav se gensko med sabo razlikujejo v določenih lastnostih.

 

Nekaj zanimivosti o semenih

 

Če kdo misli da ima največje seme kokosova palma se moti.Največje seme na svetu prihaja z palme ki ima botanično ime Lodoicea maldivica ki je težko 20 kg in veliko 30 cm.Obseg ima neverjetnih 90 cm.Najmanjša semena imajo nekatere tropske orhideje rod Corallorhiza maculata. Seme je težko 0.81 microgramov in veliko 85 micrometrov.

Najbolj strupeno seme imata Ricinus communis(kloščevec priljubljena solitarna enoletnica) in Abrus precatorius.

Najstarejše še živo in kaleča seme Lupinus arcticus(artični volčji bob) ki je vzkalil po 10000 letih mirovanja v zamrzjeni tundri.

Tudi vrtnarjem dobro poznana Begonia semperflorens( vednocvetoča begonija, trseki, bobeki, indijančki, ribjeoke) ima zelo majhno seme saj je v 1 gramu tudi do 18000 semen.

 

Seme-tros

Za povprečnega ljubitelja rastlin(rastlinoljubca) med obema besedama ni nobene razlike.Oba nastaneta na rastlini, celo na istem zelenem delu rastline oba se uporablja za razmnoževanje in pri obeh je končni rezultat isti(to je nova rastlina)

 

TROS

Tros je lahko moški ali ženski in nastane v trosišču  in šele ko se oba združita na primerni podlagi nastane stvar, ki je po strukturi podobna semenu. Da pride do spojitve obeh potrebuje vlago in vlažno ozračje in čas. Ta sestavljen tros nima semenske lupine, kalčka kot ga poznamo pri višje razvitih rastlinah temveč se v setvenem platojčku pojavi na površini zelenkasta prevleka ki spominja na droben zelen mah iz katerega pričnejo rasti mahala( pri praprotih)

 

SEME

Semenska zasnova se po oploditvi razvije v seme Seme je kalček embrio višjih rastlin, ki je zaščiten s semensko lupino. Seme nastane pri rastlini izven plodnice(golosemenke) ali v plodnici(kritosemenke).Ima en ali   dva klična lista(v katerih je rezerva hrane za kalitev) semensko lupino in kalček. Pravzaprav je velik del rastlinske sistematike povezan s semenom, kje to nastaja, kako se oplodi in kako kali.Vetrocvetke, Seme se opraši z vetrom

Žužkocvetke, seme oprašijo žuželke, živali

Golosemenke, seme se razvija izven plodnice na luski(storžu)

Kritosemenke, seme se razvije v plodnici

Enokaličnice, seme ima en klični list

Dvokaličnice, seme ima dva klična lista

Poleg zgoraj naštetega je lahko seme še

Svetlokaljivo, kali na svetlobi

Temnokaljivo, kali v temi

 

Zgradba semena

 

Seme je sestavljeno iz

Lupine, ki ščiti notranjost. Ta je lahko bolj ali manj trda in neprepustna za vodo

in zrak.Preprečuje kalitev semena in s tem zaščiti notranjost. Pri nekaterih rastlinah je prav semenska lupina s svojimi značilnostmi kriva za neuspeh kalitve. Vrtnarji si pomagamo s poškodbo semenske lupine(skarifikacija), ki jo bom opisal v nadaljevanju. 

Kalček ali embrijo se sestoji iz zasnove stebla in zasnove korenin. Med obema zasnovama se nahajajo še klični listi, pri enokaličnicah eden, pri dvokaličnicah dva in pri  golosemenkah do 15. Klični listi imajo funkcijo hranilnih tkiv in so rezerva hrane za kalitev. 

Kemična sestava semen

 

a) ogljikovi hidrati, celuloza,škrob,

b) beljakovine:

c) encimi:

d) vitamini

e) rastlinski hormoni, avksini, citokinini, giberelini

f) mineralne snovi

g)voda( 10 do 15 %)

 

Deklaracija semena

 

Pri nakupu semen v semenarskih hišah je deklaracija semen obvezna. Pri nakupu semen iz tujine ali od društev, ki se ukvarjajo z izmenjavo semen med svojimi člani pa deklaracija običajno ni dodana.Deklaracija, ki je prisotna na semenski vrečki, naj bi imela naslednje podatke  -Rod vrsto in sorto semena.Ta mora biti v botaničnem izrazoslovju

 -Čistost semena ki je izražena v %.Višja ko je vrednost, bolj čisto je seme. Nečistoče so običajno ostanki semenskih ali plodnih delov, v nekaterih primerih pa so to lahko kamenčki ali mivka s katerimi so čistili seme.

-Težo semena v vrečki

- Odstotek kaljivosti semena. To je eden najvažnejših podatkov ki so napisani na deklaraciji.Ta odstotek nam pove koliko semena bo vzkalilo v KONTROLIRANIH POGOJIH LABORATORIJA.V praksi in doma to pomeni, da seme ki je deklarirano z 80% kaljivostjo v laboratoriju doma kali slabo ali pa sploh ne.V poskusu, ki sem ga naredil sem,sem seme peteršilja sejal v rastlinjaku in zunaj na gredi.Rezultat je bil, da je v rastlinjaku kalil 90%, zunaj pa je bil uspeh 7%.

- Leto nabiranja semena. Staro seme kali počasneje,  pri nekaterih rastlinah je treba seme sejati sveže takoj ko dozori.Seme Pulsatile, ki smo ba sejali takoj po pobiranju naslednje leto kali 100%, seme pobrano in spravljeno v vrečko do jeseni kali naslednje leto 40%, seme spravljeno v vrečki in sejano čez eno leto pa sploh ni vzkalilo.Pri nakupu semen je ta podatek eden najpomembnejših in krepko vpliva na ceno semen. Mlajše, kot je seme, večji uspeh bomo imeli.

 

Gorazd Mauer

Vrt rifnik