Vzroki za nastanek in širjenje rastlinskih bolezni in škodljivcev